top of page

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE – OSVOJI DARILNI

1. Organizator nagradne igre je podjetje Vrtnarstvo in cvetličarstvo Šikonja, Robert Šikonja s.p., Kočevje 1, 8340 Črnomelj, ID za DDV: SI17064864  (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

2. V žrebanju za nagrade boste sodelovali vsi, ki se boste do 30.3.2019 do 20.00 ure na Facebook strani Cvetličarne Šikonja https://www.facebook.com/CvetlicarnaSikonja sodelovali v nagradni igri z všečkanjem, deljenjem in komentiranjem.

3. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, vendar lahko vsak posameznik dobi le eno izmed nagrad.

5. Nagradno žrebanje bo 1.4.2019 ob 09.00 uri v prostorih organizatorja nagradne igre. Nagrajenci bodo takoj označeni v komentarju pod objavo na Facebook strani Cvetličarne Šikonja. Izžrebanci nagrado prevzamejo na sami lokaciji cvetličarne.

6. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo.

7. Organizator ne prevzame nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila.

8. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre.

9. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

10. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bodo posredovali tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljali.

11. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

12. Organizator projekta si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil.

13. V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju ter osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.

14. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

15. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. Pravila nagradne igre so objavljena na www.sikonja.com/nagradna-igra

bottom of page